GSB personel alımı başvurusu için son gün! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 işçi alımı gerçekleştiriyor. GSB, 767 daima emekçi, 144 engelli daima emekçi ve 106 eski hükümlü daima emekçi alımı için müracaatları esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden alıyor. GSB işçi alımı başvurusu bugün itibariyle sona eriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 daima emekçi, 144 engelli daima emekçi ve 106 eski hükümlü daima personel olmak üzere toplam 1017 daima işçi alımı gerçekleştirecek. GSB işçi alımı için müracaat kaidelerini taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecek.

GSB İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT SAYFASI

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT?

GSB işçi alımı için müracaatlar ise 8-12 Ağustos tarihleri ortasında İŞKUR üzerinden alınıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru kaidelerini taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecek. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilecek.

GSB İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

e) Özel kanun yahut başka mevzuatta yer alan kuralları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

i) Vazifesini devamlı yapmaya mahzur hastalığı bulunmamak.

j) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak.

k) Başvurduğu takımın bulunduğu vilayet hudutlarında ikamet etmek.

l) Müracaat yaptığı takım için aranan cinsiyet kuralını taşımak.

m) Eski hükümlü daima personel durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Formda Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı formda eski hükümlü olmak,

n) Engelli daima emekçi durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı halde engelli olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir