3 öğrenciden 2’si şehir değiştiriyor

Yaşadığı kentte kalanlar da konutunda kalmıyor

Yıllar içinde ülkemizdeki üniversite sayısı değerli ölçüde arttı, lakin bu gelişme yeniden de öğrencilerin birçoklarının üniversite eğitimi için öbür bir şehire gitmesinin önüne geçememiş görünüyor. Araştırmamıza katılan üç üniversite öğrencisinden ikisi eğitim için hala yaşadığı kent yerine öbür bir şehire gideceğini belirtiyor. 

Başka bir şehire gitmek durumunda olanların oranı bu kadar yüksek olunca da doğal olarak barınma muhtaçlığı kelam konusu oluyor. Hala yaşadığı kentteki bir üniversiteye gidecek olanlar içinde bile her beş öğrenciden biri meskeninde kalmayacağını belirtiyor. Tabi diğer şehire gidenlere baktığımızda yurt gereksiniminin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz, her dört öğrenciden üçü yurtta kalmayı amaçlıyor. Tüm öğrencileri hesaba kattığımızda öğrencilerin yarısı demek…

Yurtta kalmayı düşünen öğrencilerin içinde her on bireyden dokuzu devlet yurtlarını hedefliyor.

Üniversite eğitimi öğrencilerin ailelerinin bütçesini zorlayan bir süreç, öğrencilerin %95’i ailelerinin az ya da çok zorlandığını belirtiyor. Hal bu türlü iken yurt fiyatları de zorlayıcı geliyor. Çabucak çabucak tüm öğrenciler özel yurt fiyatlarını olması gerekenden kıymetli buluyor. Öyleki her on öğrenciden biri devlet yurdunda yer bulamazsa kaydını dondurup beklemeyi düşünüyor.

Özel yurtlara bakış bu türlü iken devlet yurtlarının fiyatları uygun bulunuyor diye düşünebiliriz lakin maalesef tablo o denli değil, her on öğrenciden sekizi devlet yurtlarını da olması gerekenden kıymetli buluyor. Ekonomik şartların yükü, yüksek enflasyon öbür bir çok alanda olduğu üzere üniversite eğitiminde de önemli manada zorluk yaratmış halde.

Üniversite öğrencilerinin %65’i yaşadığı kent dışında bir üniversiteye gidecek

Gittiğiniz/ gideceğiniz üniversite yaşadığınız kentte mi yoksa yaşadığınız kentin dışında öteki bir kentte mi?

Her 10 üniversite öğrencisinin 7’si yaşadığı kentten diğer bir kentte üniversiteye gittiğini söylüyor. Yaşadığı kentte üniversiteye  gidecek olanların oranı da %34.

Devlet yurdunda yer olmama durumunda öğrencilerin %39’unun 2. tercihi özel yurtlar

Devlet yurdunda yer olmazsa ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Devlet yurtlarında yer gelmediğinde öğrencilerin %39’u özel yurtları tercih edeceğini, %32’si de arkadaşları ile birlikte kiralık konut bakacağını belirtiyor. Yurtlarda yer gelmemesi durumunda bu öğrencilerin %10’u okulunu dondurup memlekete geri döneceğini söylüyor. 

Başka bir kentte okuyacak üniversite öğrencilerinin ¾’ü yurtlarda kalmayı planlıyor

Bu sene eğitiminiz için nerede kalacaksınız?

Başka kentlerden okumak için geldikleri kentte yurtta kalmak isteyen öğrencilerin oranı %74. Bu öğrencilerin %14’ü de mesken kiralamayı düşünüyor. Yurtta kalmak isteyen öğrencilerin tercihi devlet yurtlarında kalmak (%86). Özel yurtta kalmak isteyen öğrencilerin oranı ise yalnızca %8.

Yurtta kalacağınızı söylediniz. Devlet yurdunda mı yoksa özel yurtta mı kalmak istiyorsunuz?

 

Yurt fiyatları öğrenciler tarafından çok bulunuyor 

Yurt fiyatları hakkındaki niyetinizi öğrenebilir miyim?

Özel yurtlar öğrencilerin yaklaşık tamamı tarafından kıymetli bulunurken devlet yurtları için bu oran daha düşük olsa da tekrar de her 10 öğrenciden 8’i devlet yurtlarının fiyatlarının de değerli olduğu görüşünde.

Öğrencilerin yüzde 40’ı biraz zorlandığını söylüyor

Üniversite eğitiminiz için gerekli olan bütçe konusunda aşağıdaki sözlerden hangisi sizin durumunuzu en uygun söz eder?

Üniversite öğrencilerinin %55’i eğitimleri için gerekli olan bütçenin kendilerini ve ailelerini çok zorladığını belirtirken, %40’ı biraz zorladığını belirtiyor. Toplamda eğitim bütçesi öğrencileri zorluyor.

Başka kentten okumak için gelen öğrencilerin daha fazla zorlandığı görülüyor. Bu öğrenciler nezdinde çok zorlandığını söyleyenlerin oranı %64.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir