Ay tutulması namazı: Husuf namazı nasıl kılınır?

Dünya bu gece gökyüzünde “Süper Ay” ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. İlahi sanatın en güzel parçalarından olan gökyüzünde, ay ve yıldızlar ile tefekkür edebileceğiniz sahneler yaşanacak. Vatandaşlar, ay tutulması namazına dai bilgileri araştırmaya başladı. Güneş ve ay tutulması gerçekleştiği zaman, Allah’a karşı ibadette olmamızı buyuran Hz. Peygamberin bu konuda Sahih hadisleri vardır. Peki husuf namazı nedir ve nasıl kılınır? Güneş tutulmasına Kusuf, ay tutulmasına husûf denir. Cahiliyye Devrinde insanlar, “Güneş ve ay, ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur.”bâtıl inancını taşırlardı. Peygamberimiz s.a.v oğlu İbrahim’in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: ‘Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölmesinden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, namaz kılın, dua edin. Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözleriyle Cahiliyye Devri insanlarının bu bâtıl inançlarını değiştirmiş, güneş ve ay tutulmalarının Allah’a ibâdet vakti olduğunu beyan buyurmuşlardır. Bu vakitlerde insanların, boş şeylerde değil, Allah’a ibâdet ve tâatle meşgul olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bir rivayete göre: Hicretin 5. Yılı Cemaziyelâhir ayında ay tutuldu. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, ay tutulması geçinceye kadar, “husûf namazı” kıldırdı. (İnsanü’l-Uyûn, 2:628.) buyurulmuştur. Güneş ve ay tutulduğu zaman en az iki rekat namaz kılınır. Kusuf namazı cemaatle kılınır. Husûf namazının cemaatle kılınmasının sünnet olup olmadığına dair tartışmalar vardır. Ebu Hanife ay tutulmasında kılınan husûf namazının müstehap olduğunu rivayet etmiştir. İmam Şafii’ye göre de ay tutulmasında da 2 rekat namaz kılmak sünnet niteliğindedir. Cemaatle kılınabilir. Hadisi şeriflerde bulunduğu üzere ay ve güneş tutulması gerçektileştiğinde ibadet ve tefekkür halinde olmak en makbulüdür. Ay tutulması namazı: Husuf namazı nasıl kılınır? #1 Öncelikle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için Husuf namazı kılmaya. -Allahu Ekber diyerek Tekbir getirilir. -Subhaneke/Fatiha/Kurandan bir sure ya da ayet okunur. -Rukuya gidilir. Rukûdan doğrulunur. -iki kere Secdeye gidilir. -Tekrar Kıyama kalkılır. -Fatiha ve zammı sure okunur. -Rukuya gidilir. Rukûdan doğrulunur. -iki kere Secdeye gidilir. -Tahiyyat/Salli Barik/Rabbena duaları okunur ve selam verilir, dua edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir