Kovid-19’a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı…

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Flavonoidler bu besinlere kırmızı, yeşil, turuncu, mor renklerini veriyor. Biz de bu renk farklılıklarına göre hangi bitkinin hangi antioksidanı daha çok taşıdığını ayırt edebiliyoruz. Bu antioksidanlardan kuersetin içinde bulunduğumuz kovid-19 pandemisindeki faydalı etkisi ile bugünlerde ön plana çıkıyor. Gelin bakalım neler yapıyor.

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin koronavirüsle mücadelemizde güçlü bir yardımcıdır.

Virüsün hücreye girişini ve çoğalmasını engellemedeki etkisi

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin koronavirüsler dahil daha birçok RNA ve DNA virüslerinin insan hücresine girmesini ve çoğalmasını engeller. Özellikle C vitamini ile beraber bu olumlu etkisi daha da artan kuersetin ACE2’ye bağlanma aktivitesine sahip olması nedeniyle koronavirüsün insan hücresine ACE2 reseptörü yoluyla girişini önler. Eğer virüs girmiş ise dahi bu sefer çoğalmasını engeller. Yani bu molekül hem virüsün bulaşmasına engel olmaya yardımcı hem de eğer yine de virüs bir şekilde vücuda girmiş ve kovid-19 PCR testi pozitif çıktıysa virüsün çoğalmasını engelleyerek enfeksiyonun daha da artışına engel olur. Bu sayede koronavirüs tedavisine de büyük katkısı olur. Semptomları yani hastalık belirtilerini hafifletir. İyileşmeyi çabuklaştırır ve kolaylaştırır

Bağışıklığı düzenlemedeki etkisi

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuercetin kovid-19 enfeksiyonunda işlerin kötü gitmesine sebep olan sitokin fırtınasını önlemede de yardımcıdır. Sitokin fırtınası vücudumuzun koronavirüsü yeneceğim derken bağışıklık sisteminin sapıtıp anormal şekilde saldırıya geçerek kendi sağlam hücrelerine de zarar vermeye başlaması ile ortaya çıkıyor. Bu aşamada hastalık akciğere geri dönülmesi zor hasar vererek ilerleyip hastayı yaygın organ yetersizliği ile seyreden zorlu bir yoğun bakım sürecine sokuyor. Bu nedenle hastalığı sitokin fırtınasına girmeden iyileştirmek son derece önemlidir. Kuersetin hem bağışıklık sistemini doğru çalış bakalım diyerek hizaya sokuyor, hem de hastalığı çabuk atlatsın diye güçlenmesini sağlıyor.

Kuersetinin koronavirüsten korunma ve tedavi protokolünde yer alması gerektiğini gösteren çalışmalar

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetinin özellikle yeni koronavirüs tedavisinde ve korunmadaki olumlu etkisinin klinik olarak gözlenmesinin yanı sıra dünyada onu tedavi protokolüne sokan ve kullanan, aynı zamanda bilimsel çalışmalarla da etkisini kanıtlamış merkezler vardır. Amerika’da Virginia eyaletindeki bir tıp fakültesi Eastern Virginia Medical School (EVMS)’ da kovid-19 yönetimi ve protokolünde hastalığı önleme yani profilakside ve hafif kovid-19 vakalarında evde ve hastanede uygulanan tedavide kuersetin kullanımını ilk sırada önermektedir. Diğer bir örnek de İtalya Milano’da Francesco Di Pierro ve arkadaşlarının yürütmüş olduğu klinik çalışmadır. Bu aratırmada kovid-19 ‘lu 152 hasta 30 gün boyunca günde 1000 mg kuersetin molekülü ile tedavi edildi. Böylece hastaneye yatış ihtiyacında %68,2 oranında azalma ve yatış süresinde de %91.6 oranında düşüş gösterildi. Burundan oksijen tedavisi ihtiyacında da %93,3 oranında azalma görülüp ölüm oranında da önemli oranda azalma gösterildi. Sonuç olarak hastanede kalış süresinde, oksijen tedavisi ihtiyacında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve ölüm sayısında önemli oranda azalış gösterilmiş.

Yangıyı azaltır

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Bağışıklık cevabını dengeleyerek birçok kronik iltihabi hastalıklarda ve otoimmün sistem hastalıklarında gördüğümüz kronik yangıyı azaltır.

Romatoid artriti azaltır

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Yangıyı azaltması sayesinde kronik eklem iltihabı olarak da bilinen romatoid artride karşı da faydalıdır. Örneğin 2017 yılında yapılan bir çalışmada kuersetin, romatoid artritli 50 kadına günde 500 mg verilerek 8 hafta sonra hastalığın klinik belirtilerinde önemli iyileşmeler sağlandığı gösterilmiştir.

Kovid-19 Kaynaklı Akut Böbrek Hasarının iyileşmesine yardım eder

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Böbrekte Covid-19 nedeniyle oluşan hasarının tedavisinde ve yüksek kreatinin seviyesinin düşmesine etkili olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.

Kalp sağlığı İçin faydalı

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin kalp damar sağlığı için de çok faydalıdır. Kuersetinin kan damarlarını onarıcı, koruyucu ve genişletici etkisi vardır. Böylece hipertansiyon tedavisine yardımcı olur. Damar iç yüzeyini korur plak oluşumunu azaltır. Aynı zamanda trombositlerin toplanıp pıhtı oluşturarak damarları tıkamasını önlemede de yardımcı olur.

Koronavirüsün kalbe olan olumsuz etkisini önlemede yardımcıdır

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin, kalp ve damarlar üzerine olan olumlu etkileri sayesinde koronavirüsün özellikle damarlara yaptığı olumsuz etkiyi engellemede ve bu hastalıkta ileride de karşımıza çıkabilen pıhtı oluşumu riskini önlemede etkilidir. Bu olumlu etkisi ile kovid-19’un kalp ile ilgili komplikasyonlarını önlemede de kullanımı son derecede önemlidir.

Allerjinin tedavisinde ve önlenmesinde etkili

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin, kanda IgE alerjik yanıtının güçlü bir bastırıcısıdır. Bu nedenle, IgE aracılı gıda alerjilerinin tedavisinde faydalıdır.

Allerjik astımda faydalı

Allerjik reaksiyonların önlenmesinde özellikle alerjik astım ataklarının engellenmesinde faydalı.

Beyin için faydalı

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin güçlü bir antioksidan olarak beyin hücrelerini oksidatif stres dediğimiz paslanmaktan koruduğu için Parkinson, bunama gibi beyin hastalıklarına karşı güçlü koruyucu etkisi var.

Kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılamada yardımcı

Lösemi, prostat kanseri, meme kanseri, kalın bağırsak kanserinin tedavisinde tümörün küçülmesinde yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

Gut tedavisinde faydalı

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin gut hastalığında yüksek olan ürik asit seviyesinin düşmesinde ve beraberindeki antienflamatuvar etkisiyle bu hastalığın belirtilerinin hafiflemesinde faydalıdır.

Göz için faydalı

Kataraktın önlenmesinde, şeker hastalığının göze verdiği zararlardan korunmada faydalıdır.

Ülkemizde yerli ve milli üretimi yapılan kuersetin preparatlarının C vitamini ile beraber kullanımı bu olumlu etkilerinin daha da kuvvetlenmesini sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir