Sahte fatura için özel düzenleme: 5 yıldan 8 yıla çıkarılması planlanıyor

Sahte Fatura düzenleyen ve Vergi kaçıranlara verilecek cezaların yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı. Birbiriyle bağlantılı suç için ayrı ayrı uygulanan ceza ortadan kaldırılıyor. Zincirleme suç tanımı yapılarak, aynı işlemdeki her bir fatura ayrı ayrı değerlendirilmeyecek, tüm faturalar tek bir suç olarak değerlendirilecek, bu durumda da uygulanan cezalar arttırılacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre kayıt dışılığı önlemek için elektronik fatura uygulama limiti düşürülecek. Sahte fatura uygulamasının en çok inşaat ve petrol sektöründe olduğu belirtiliyor.

SON AŞAMADA

Sahte fatura ve belge düzenleyerek vergi kaçıran ve kayıt dışılığın sürmesine neden olanlarla ilgili olarak geçen yıldan beri süren çalışmalar son aşamaya getirildi. Önümüzdeki ay, TBMM’nin gündemine gelmesi planlanan düzenlemeyle, daha önce hazırlanan taslak metinde değişikliklere gidildi. Amaç, sahte belge düzenlenmesini ortadan kaldıracak mekanizma kurmak olarak ifade edildi. İşte beklenen yeni düzenlemeler:

İŞTE DÜZENLEMELER

1. 5 bin liranın üzerinde düzenlenebilen elektronik fatura, 2 bin liraya kadar indirilecek. Böylece, yapılan ödemelerin büyük bölümü kayıt altına alınmış olacak. Uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararıyla yapılacak ve yasayla eş zamanlı olarak yürürlüğe konulacak. Düzenleme tüm ayrıntıları kapsayacağı için 15 maddelik bağımsız bir yasa olarak Meclis’in gündemine gelecek.

2. Teklife göre, zincirleme suç tanımı getirilecek. Birbiriyle bağlantılı suçlardan ayrı ayrı ceza verilmesi yerine tek ceza verilecek. Ancak bu ceza ağırlaştırılmış olacak.

3. Taslakla, alt limit cezanın 3 yıldan 5 yıla, üst limit cezanın ise 5 yıldan 8 yıla çıkarılması planlanıyor.

4. Ayrıca, sahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Bu teminatın ayrıntıları belirlenecek ve teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek.

5. Uzlaşma mekanizması da bazı değişikliklerle devam edecek. Borcunun yüzde 50’sini yatırmayı kabul edenin cezası, yüzde 50 oranında indirilecek. Ancak uzlaşma mekanizmasının uygulanabilmesi için kişinin sahte belge düzenlemesi toplam işleminde yüzde 20’yi geçmemesi gerekecek. Aksi durumda, bu kişilerde uzlaşmaya oturulmayacak.

MEVCUT DÜZENLEME NE DİYOR?

Mevcut yasanın Vergi Usul Kanunu’nun ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları’ başlıklı 359. maddesi, bir takvim yılı içinde vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda, hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, ilgisi olmayan kişiler üzerine hesap açan veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, bunları tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor. Madde, ‘defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananları ise 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasını’ hükme bağlıyor. Burada, her bir takvim yılı için ayrı ayrı ceza verilmesi gerekiyor.

CEZALAR ‘AĞIR’ ELEŞTİRİSİ

Sık sık sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan ve kendilerini VUK 359. madde mağduru olarak tanımlayan kişiler, bu madde nedeniyle birçok kişinin hala cezaevinde olduğuna dikkat çekiyor. Verilen cezaların çok ağır olması nedeniyle COVID-19 iznine dahi birçok mahkumun ayrılamadığını belirten mağdurlar, kendilerine verilen bu cezaların cinayet ve terör suçlularından dahi fazla olduğunu, bu yasanın TCK’nın en acımasız yasası olduğunu belirtiyor ve yasanın gözden geçirilmesini talep ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir