Siyasi yasak nedir, neleri kapsıyor? TCK 53. Maddesinin ayrıntıları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Lideri Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Heyeti (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK’nın “Belli hakları kullanmaktan mahrum bırakılma” konusunu içeren 53. unsurunun uygulanmasına hükmetti. Karar katılaşırsa İmamoğlu siyasi yasaklı sayılacak.

Mevzuatta yer alan ”Siyasi partiler bu şahısları hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler” düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan şahıslar, hiçbir partiye üye olamıyor.

TCK 53. MADDE

TCK’nın “belli hakları kullanmaktan mahrum bırakılma” başlığıyla düzenlenen 53/1 unsurunda şu tabirler yer alıyor:

“Kişi, taammüden işlemiş olduğu hatadan ötürü mahpus cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak;

a) Daima, vadeli yahut süreksiz bir kamu vazifesinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden yahut Devlet, vilayet, belediye, köy yahut bunların kontrol ve nezareti altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya yahut seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,

c) Velayet hakkından; vesayet yahut kayyımlığa ilişkin bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti hükmî kişiliklerinin yöneticisi yahut denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında özgür meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten, mahrum bırakılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir