Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak

Kanuna nazaran, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanlarda kütüphane ve müzeler açmak, kültürel miras konusunda iş birlikleri gerçekleştirmek, yurt dışında arkeolojik hafriyat, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere merkezi Ankara’da bulunan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

VAKFIN İDARE ORGANLARI

Vakfın organları; mütevelli heyeti, idare konseyi ve kontrol şurası ile müracaat organı olan bilim şurasından oluşacak. Mütevelli heyeti, vakfın karar organı olacak ve 11 üyeden oluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Türk Tarih Kurumu Lideri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Lideri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, mütevelli heyetinin olağan üyeleri olacak.

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİ LİDERİ TURİZM BAKANI OLACAK

Mütevelli heyeti lideri, Kültür ve Turizm Bakanı olacak ve bakanın katılmadığı toplantılara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı başkanlık edecek. Vakfın icra organı olan idare konseyi, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nı temsil yetkisini haiz olacak ve 7 üyeden oluşacak.

Bilim şurası, vakfın istişare organı olacak. Bilim şurası üyeleri, arkeoloji ve kültürel miras alanında ve bağlantılı öbür bilim alanlarında temayüz eden, vakfın hedefleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Türk ve yabancı bilim insanları ortasından idare kurulunca 5 yıllığına seçilecek. En fazla 50 bireyden oluşacak bilim konseyinde yabancı üyelerin sayısı toplam üye sayısının beşte birinden fazla olamayacak.

VAKIF EMLAK BÜTÇESİNDEN MUAF OLACAK

Vakıf, gaye ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak, hedeflerini gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek. Vakıf, faaliyetleri münasebetiyle yapılan süreçler istikametinden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar hasebiyle emlak vergisinden muaf olacak, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan tüm kararlardan yararlanacak.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kaidesiyle bildirilecek gelirlerden yahut kurum yararından indirilebilecek.

KURULUŞ SÜREÇLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNDEN 5 MİLYON LİRA AKTARILACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde vakfın kuruluş süreçlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamladıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden vakıf ismine açılacak hesaba 5 milyon lira aktarılacak.

Mütevelli heyeti, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak. Vakıf organlarında misyonlu şahıslardan rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir